Mua 2 ly trà sữa tặng 1 ly áp dụng trong 2 khung giờ tại Hokkaido Tea