Filters Sort
HÌNH ẢNH
TÊN GỌI
GIÁ
MUA NGAY
Hồng trà sữa trân châu đen
HỒNG TRÀ SỮA TRAN CHÂU ĐEN – BLACK MILK TEA WITH BOBA
32.000,036.000,0
Hồng trà sữa trân châu đen
HỒNG TRÀ SỮA MẬT ONG – BLACK MILK TEA WITH HONEY
32.000,036.000,0
Hồng trà sữa trân châu đen
HỒNG TRÀ SỮA ĐƯỜNG ĐEN – BLACK MILK TEA WITH CARAMEL
32.000,036.000,0
Hồng trà sữa trân châu đen
HỒNG TRÀ SỮA VỚI 4 LOẠI THẢO MỘC – BLACK MILK TEA WITH 4J’S
32.000,036.000,0
Hồng trà sữa trân châu đen
HỒNG TRÀ SỮA CACAO – BLACK MILK TEA WITH CHOCOLATE
32.000,036.000,0
sữa tươi khoai môn, HỒNG TRÀ KHOAI MÔN
HỒNG TRÀ SỮA KHOAI MÔN – BLACK MILK TEA WITH TARO
32.000,036.000,0
lục trà sữa , trà sữa ô long trân châu đen
TRÀ SỮA Ô LONG TRÂN CHÂU ĐEN – OOLONG MILK TEA WITH BOBA
32.000,036.000,0
lục trà sữa , trà sữa ô long trân châu đen
TRÀ SỮA Ô LONG MẬT ONG – OOLONG MILK TEA WITH HONEY
32.000,036.000,0
lục trà sữa , trà sữa ô long trân châu đen
TRÀ SỮA Ô LONG ĐƯỜNG ĐEN – OOLONG MILK TEA WITH CARAMEL
32.000,036.000,0
lục trà sữa , trà sữa ô long trân châu đen
TRÀ SỮA Ô LONG CACAO – OOLONG MILK TEA WITH CHOCOLATE
32.000,036.000,0
lục trà sữa , trà sữa ô long trân châu đen
LỤC TRÀ SỮA TRÂN CHÂU ĐEN- JASMINE TEA WITH BOBA
32.000,036.000,0
lục trà sữa , trà sữa ô long trân châu đen
LỤC TRÀ SỮA MẬT ONG- JASMINE TEA WITH HONEY
32.000,036.000,0
lục trà sữa , trà sữa ô long trân châu đen
LỤC TRÀ SỮA ĐƯỜNG ĐEN- JASMINE TEA WITH CARAMEL
32.000,036.000,0
lục trà sữa , trà sữa ô long trân châu đen
LỤC TRÀ SỮA CACAO – JASMINE TEA WITH CHOCOLATE
32.000,036.000,0
trà hoa đậu biếc , trà hoa hibiscus macchiato, sô cô la vị bạc hà ,cà phê vị hạnh nhân milk foam
SÔ CÔ LA VỊ BẠC HÀ – CHOCOLATE MINT
33.000,035.000,0
lục trà sữa xoài
LỤC TRÀ SỮA XOÀI – JASMINE MILK TEA WITH MANGO
36.000,040.000,0
sữa tươi vị matcha, đá xay - ice-blended, đá xay matcha đậu đỏ
SỮA TƯƠI VỊ MATCHA – MATCHA LATTE
40.000,0