LỤC TRÀ SỮA XOÀI – JASMINE MILK TEA WITH MANGO

36.000,040.000,0

Lục Trà sữa xoài truyền thống Đài Loan chuẩn ngon hảo hạng, thức uống bừng tỉnh mọi giác quan. Đậm vị trà, thơm nhẹ nhàng đặc trưng. Lục trà sữa xoài đã khát, vui miệng, Uống là thích ngay!

Xóa

Mô tả

Lục Trà sữa xoài truyền thống Đài Loan chuẩn ngon hảo hạng, thức uống bừng tỉnh mọi giác quan. Đậm vị trà, thơm nhẹ nhàng đặc trưng. Lục trà sữa xoài đã khát, vui miệng, Uống là thích ngay!

Thông tin bổ sung

Cỡ ly

Size Lớn, Size Vừa