Giảm giá!

SỮA TƯƠI ĐƯỜNG NÂU TRÂN CHÂU ĐEN – FRESH MILK WITH TIGER SUGAR & BOBA

36.000,0

Sữa tươi đường nâu trân châu đen chuẩn ngon hảo hạng, bổ sung dinh dưỡng cho ngày dài năng động. Sữa tươi thơm béo nhẹ nhàng đặc trưng. Sữa tươi đường nâu trân châu đen vui miệng, đã khát, Uống là thích ngay!

Mô tả

Sữa tươi đường nâu trân châu đen chuẩn ngon hảo hạng, bổ sung dinh dưỡng cho ngày dài năng động. Sữa tươi thơm béo nhẹ nhàng đặc trưng. Sữa tươi đường nâu trân châu đen vui miệng, đã khát, Uống là thích ngay!