Giảm giá!

TRÀ SEN VÀNG – GOLDEN LOTUS TEA

40.000,0

Trà sen vàng chuẩn ngon hảo hạng, thức uống bừng tỉnh mọi giác quan. Đậm vị trà, thơm nhẹ nhàng đặc trưng. Trà sen vàng dịu nhẹ thanh mát đã khá, Uống là thích ngay!

Mô tả

Trà sen vàng chuẩn ngon hảo hạng, thức uống bừng tỉnh mọi giác quan. Đậm vị trà, thơm nhẹ nhàng đặc trưng. Trà sen vàng dịu nhẹ thanh mát đã khá, Uống là thích ngay!