Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
SỮA TƯƠI THẠCH CÀ PHÊ TRÂN CHÂU ĐEN - FRESH MILK WITH COFFEE & BOBA  × 1 36.000,0
LỤC TRÀ CHANH MẬT ONG - JASMINE TEA WITH LEMON & HONEY  × 1 38.000,0
ĐÁ XAY VỊ XOÀI - ICE-BLENDED MANGO  × 1 34.000,0
CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ - COFFEE WITH ICE  × 1 18.000,0
Tạm tính 126.000,0
Tổng 126.000,0
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.